Dark-Angel

14 tekstów – auto­rem jest Dark-An­gel.

Nikt nie jest na ty­le da­leko, żeby nie móc za nim tęsknić. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 1 marca 2012, 15:51

Nie sztuką jest upaść, gdy nie ma się siły, ale pod­nieść się, gdy głaz przyg­niata cię do dna. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 kwietnia 2011, 17:10

Is­tnieje sub­telna, ale jakże znacząca różni­ca między "jes­teś mi pot­rzeb­ny", a "pot­rze­buję Cię". 

myśl
zebrała 57 fiszek • 11 marca 2011, 14:22

Jakże trud­no ut­rzy­mać miłość w ry­zach rozsądku. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 lutego 2011, 11:19

Łat­wiej nam uwie­rzyć, że coś będzie źle, bo gdzieś tak przeczy­taliśmy, niż, że wszys­tko będzie dob­rze, bo mówią nam to ludzie. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 17 stycznia 2011, 18:14

"Nic" bo­li bar­dziej niż "coś". 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 listopada 2010, 09:54

War­to ko­muś zaufać, po­wie­dzieć cza­sem co ci leży na ser­cu, choćby tyl­ko dla­tego, żeby poczuć się bez­pie­cznie... dla włas­nej hi­gieny psychicznej. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 26 października 2010, 18:14

Brud­na szma­ta przyk­ry­je na­wet naj­piękniej­szy diament. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 24 października 2010, 12:50

Mówią, że "kto da­je i od­biera ten się w piek­le po­niewiera"... cza­sem chciałabym za­ryzy­kować. Per­spek­ty­wa piekła jest dla mnie bar­dziej znośna niż to, że pew­nych rzeczy już nie odzyskam.. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 października 2010, 17:46

To, że je­sienią zdarzają się gorące dni, wca­le nie oz­nacza, że zi­ma nie nadejdzie. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 19 października 2010, 18:04

Dark-Angel

Gdy cię spotkałem raz pierwszy, Mokre pachniały kasztany. Zbyt długo mi w oczy patrzałaś- Ogromnie byłem zmieszany. Pod mokre płaty gałęzi Szedłem za tobą w krok. Serce me trzymał na uwięzi Twój fiołkowy wzrok. Dawno zużyte słowa Wróciły do mnie znów I zrozumiałem od nowa Znaczenie prostych słów. I tak się jakoś stało, Że bez pachniał - jak bez, I słowo ''pachnie" pachniało, I łzy były pełne łez. Tęsknota, słowo zużyte, Otwarło mi swoją dal... Jak różne są rzeczy ukryte W króciutkim wyrazie ŻAL. (Antoni Słonimski)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność